Montaż schodów

PRZED MONTAŻEM

Należy sprawdzić czy w pomieszczeniu jest wystarczająco przestrzeni, aby schody strychowe mogły w pełni się otworzyć. Należy zwrócić uwagę, że schody stropowe rozkładają się po łuku, a nie w linii prostej, zwiększając niezbędną ilość miejsca.

Jeśli przestrzeń którą dysponujesz jest ograniczona, weź to pod uwagę przy wyborze modelu schodów strychowych.

Pamiętaj że schody strychowe po rozłożeniu nie powinny znaleźć się przy samej ścianie – to może utrudnić wchodzenie na nie w komfortowy sposób.

Warto też dopasować wielkość otworu do wymiarów skrzyni schodów strychowych – można tego dokonać przez zmianę położenia wymian – drewnianych belek umieszczonych prostopadle do belek stropowych.

 

 

MONTAŻ

Ogólne kroki montażu schodów strychowych:

1.    Instalacja głównej skrzyni z drabinką do wymianów.
2.    Dopasowanie i instalacja kołnierza paroizolacyjnego.
3.    Dodanie łat montażowych przy krótszych krawędziach otworu.
4.    Oparcie schodów na łatach montażowych.
5.    Zamocowanie schodów do wymianów.
6.    Zdemontowanie łat montażowych.
7.    Wypełnienie szczelin wokół skrzyni wełną.
8.    Docięcie stopni drabinki do wymaganej wysokości.
9.    Montaż klapy.